2006 Praha

EVALUERING

Evaluering Deltakerne på prosjektseminaret til Eiendomsmegler 1 er meget godt fornøyde!  Hele 96% oppgir at de er ganske eller meget godt fornøyd med konferansen i sin helhet. Om det sosiale arrangementet sier 95% at de er ganske fornøyd eller meget fornøyd, mens hele 97 prosent sier at de er fornøyd med valget av Praha som konferansested.

Deltakerne er mest fornøyd med Dag Erik Pedersens fordrag, mens det er mest spredning på deltakernes synspunkt på Skogstad og Fonkalsruds foredrag.

Når det gjelder kontakter og relasjoner sier 7 av 10 at de i stor grad fikk knyttet nye relasjoner.

Hele 74% av deltakerne svarte at det var sannsynlig at de vil delta på neste års konferanse, mens 19% svarte at de kanskje kommer til å delta på neste års arrangement.

På spørsmål om deltakerne hadde noen andre kommentarer de hadde lyst å tilføye gav de fleste også gjennom dette spørsmålet uttrykk for at de var fornøyd med konferansen.

Neste års arrangement går til Helsinki etter en knepen sier over Amsterdam.

 

FOREDRAGSHOLDERE

Foredragsholdere og tema under Knutepunkt 2006:

Onsdag 25.10.06
«Aldri god alene» ved Dag Erik Pedersen fra bl.a NRK
«Det emosjonelle boligvalget» ved Opinion Synne Fonkalsrud og Hans Petter Skogstad
«JUSS – Tema tilrettelagt for utbygger ved Advokat Stig Beck

Torsdag 26.10.06
«Trender og spådommer om fremtidens utvikling» ved Harald Magnus Andreassen
Sjefsøkonom, First Security
«Selger arkitektur?» ved Gunnar Bøyum