2009 Valencia

Knutepunkt er den viktigste arenaen i Midt-Norge for å knytte relasjoner i markedet innen
eiendomsutvikling. Vårt mål er at Knutepunkt skal gi stor nytteverdi for våre kunder, sponsorer og samarbeidspartnere. Knutepunkt skal være årets store happening og nettverksarena nummer en, både faglig og sosialt. Dette er en arena hvor mangfoldet av aktører kan gi store muligheter for videre samarbeid og utvikling.

 

FOREDRAGSHOLDERE

Finn Haugan
Tema: Finansmarkedet i Midt-Norge

Joar I. Kjeldseth
Tema: Eiendomsmarkedet i Midt-Norge

Christian Ringnes
Tema: ”Eiendomsinvesteringer med hodet og med hjertet”

Harald Magnus Andreassen
Tema: Makro-bildet – Trender og spådommer om fremtidens utvikling

Bjørn E. Øie
Tema: Scenarier for eiendomsmarkedet

Ingebrigt Steen Jensen
Tema: Fire grep som gir ENERGI i bedriften

Nils A. Eggen
Tema: Go’foten – Vinnerkultur