2015 Düsseldorf

Knutepunkt 2015 ble arrangert i Tyskland og flotte Düsseldorf 21. – 23. oktober.

Düsseldorf er en moderne by med ca 600.000 innbyggere, og er bl.a. kjent som en messe- og utstillingsby, men også for å være et av Tysklands viktigste kunstsentre. Byen huser et berømt operahus, tallrike museer og Heinrich-Heine-universitetet.

Düsseldorfs nærhet til Köln og Ruhr-området sammen med rollen som delstatshovedstad har gjort byen til et sentrum for næringslivet. Flere store bedrifter har sine hovedkontor i Düsseldorf: energikonsernet E.ON, stålbedriften ThyssenKrupp, kjemibedriften Henkel og Degussa og flere andre. Det norske energiselskapet Statkraft har lagt hovedkontoret for sin virksomhet i Tyskland til Düsseldorf.

Eksterne foredragsholdere i 2015 var SjefØkonom Harald Magnus Andreassen, Trendforsker og en av Norges mest etterspurte foredragsholdere – Ståle Økland og Arkitekt Lars Haukeland.