Takk til våre samarbeidspartnere

For at Knutepunkt skal kunne gjennomføres med god kvalitet, spennende destinasjoner og gode foredragsholdere – krever det solide samarbeidspartnere og leverandører. Alle våre nåværende samarbeidspartnere har vært med oss i flere år nå, og vi setter veldig stor pris på våre samarbeidspartnere.

At våre kunder ser på Knutepunkt som en viktig nettverksarena, tar vi som et positivt tegn på at arrangementet har satt seg i markedet. Arrangementet så dagens lys i 2005, og suksessen har blitt gjentatt hvert år siden den gang. Knutepunkt har økt i omfang og størrelse for hvert år som har gått, og våre samarbeidspartnere er en viktig faktor for en vellykket gjennomføring av arrangementet.

EiendomsMegler 1 og SpareBank1 SMN retter en stor takk til årets samarbeidspartnere:


Protector forsikring er et skandinavisk selskap som er notert på Oslo børs. Vi har hatt rask og lønnsom vekst siden starten i 2004. Selskapet leverer landbaserte forsikringer til bedrifter og offentlige virksomheter, og distribuerer produktene gjennom utvalgte forsikringsmeglere. I det norske markedet selger vi også eierskifteforsikring via eiendomsmeglere og advokater som har en avtale med Protector.
Nettside: https://www.protectorforsikring.no/


Takst-Forum Trøndelag er et selskap bestående av 33 takstmenn fordelt på seks avdelinger i Sør- og Nord-Trøndelag. Dette er noe som gir selskapet den mest komplette kompetansen på markedet. Deres hovedkontor ligger på Vestre Rosten i Trondheim.
Nettside: https://takst-forum.no/


Selskapet åpnet dørene 1. desember 2005 og har kontorer i Oslo sentrum. HELP Forsikring har 110 ansatte i Norge, og 6 ansatte i Sverige (januar 2014). HELP Forsikring eies av det tyske forsikringsselskapet ARAG og ledes av administrerende direktør Johan Dolven. HELP Forsikring har mer enn 250.000 sikrede. Fordi advokatforsikring gir husstandsdekning, innebærer dette at HELP forsikrer ca 10 % av befolkningen.
Nettside: https://www.help.no


Eiendom, bil og jobb var de første markedene på finn.no. Disse ble etablert i 2000, etterfulgt av torget i 2003, reise i 2006 og oppdrag i 2011. Finn.no har fire bedriftsverdier; sult, presisjon, takhøyde og humør, og har høy medarbeidertilfredshet ifølge Great Place to Work Institute. FINN ble i 2012 kåret til Norges beste arbeidsplass i kategorien store bedrifter av Great Place to Work Institute for andre år på rad.
Nettside: https://hjemmehos.finn.no/no/om_oss/

 


SpareBank 1 Kapitalforvaltning

sparebank1-smn

Høsten 2017 fusjonerte SpareBank 1 Nord-Norge Forvaltning og Allegro Kapitalforvaltning og etablerte SpareBank 1 Kapitalforvaltning. SpareBank 1 Kapitalforvaltning er et helheied datterselskap av SpareBank 1 Markets.
Selskapet, som ble etablert i 1998, har om lag 20 års erfaring med å utarbeide skreddersydde forvaltingsløsninger. Selskapet bistår kunder med utarbeidelse av finansstrategi tilpasset den enkelte kundes behov, og gjennom selskapets metodikk for allokeringsløsninger og en aktiv forvalterutvelgelse bidrar vi med å skape forutsigbarhet i forvaltningen og merverdi til kunde.

Nettside: https://sb1kapital.no/
 


sparebank1-nordvest

SpareBank 1 Nordvest er fylkets nest største sparebank. De har røtter helt tilbake til 1835. I dag er SpareBank 1 Nordvest en topp moderne og kundevennlig bank med virksomhet i hele Møre og Romsdal. De har det nyeste innen teknologi, som gjør at de er tilgjengelig for deg når det måtte passe.
Nettside: https://www.sparebank1.no/nordvest/