Jan Håvard Valstad

Analysesjef
EiendomsMegler 1 Midt-Norge AS

Fjorårets foredrag:
«Et splittet og utfordrende boligmarked»

Les foredraget her