Joar Kjeldseth

Leder, Næringseiendom
EiendomsMegler 1 Midt-Norge AS

Foredrag
Eiendomsmarkedet i Midt-Norge
Les foredraget her