Om Knutepunkt

Knutepunkt ble etablert som et resultat av at flere av våre kunder utfordret oss, og uttrykte at det var en naturlig oppgave for EiendomsMegler 1 å skape en bransjearena for nettverks- og relasjonsbygging. I tillegg til faglig påfyll og oppdatering rundt utviklingen i eiendomsmarkedet.

Som landsdelens største og mest innflytelsesrike megler, var det naturlig å ta denne utfordringen. Knutepunkt ble umiddelbart en suksess, og en av de viktigste årsakene til suksessen er at arrangementet hvert år har et høyt faglig innholdsnivå med de beste foredragsholdere innenfor sine fagfelt.

Det at våre kunder ser på dette som sin viktigste nettverksarena, tar vi som et positivt tegn på at arrangementet har satt seg i markedet. Dette er bærebjelken for arrangementet også for fremtiden.

Arrangementet så dagens lys på Color Fantasy (Kiel) i 2005, og siden har vi vært i Praha, Helsinki, Berlin, Valencia, Dublin, Budapest, Bilbao, Wien, Edinburgh, Düsseldorf, Barcelona, Milano & Monaco. Knutepunkt 2019 blir gjennomført i München, onsdag 30. oktober – fredag 1. november.

Her kan du lese mer om  våre samarbeidspartnere:

Våre samarbeidspartnere.