Takk til våre samarbeidspartnere

For at Knutepunkt skal kunne gjennomføres med god kvalitet, spennende destinasjoner og gode foredragsholdere - krever det solide samarbeidspartnere og leverandører. Alle våre nåværende samarbeidspartnere har vært med oss i flere år nå, og vi setter veldig stor pris på våre samarbeidspartnere.

At våre kunder ser på Knutepunkt som en viktig nettverksarena, tar vi som et positivt tegn på at arrangementet har satt seg i markedet. Arrangementet så dagens lys i 2005, og suksessen har blitt gjentatt hvert år siden den gang. Knutepunkt har økt i omfang og størrelse for hvert år som har gått, og våre samarbeidspartnere er en viktig faktor for en vellykket gjennomføring av arrangementet.

EiendomsMegler 1 og SpareBank1 SMN retter en stor takk til årets samarbeidspartnere:


Protector forsikring er et skandinavisk selskap som er notert på Oslo børs. Selskapet har hatt rask og lønnsom vekst siden starten i 2004. Selskapet leverer landbaserte forsikringer til bedrifter og offentlige virksomheter, og distribuerer produktene gjennom utvalgte forsikringsmeglere. I det norske markedet selger de også boligselgerforsikring via eiendomsmeglere og advokater som har en avtale med Protector.
Nettside: https://www.protectorforsikring.no/


Takst-Forum Trøndelag er et selskap bestående av 33 takstmenn fordelt på seks avdelinger i Sør- og Nord-Trøndelag. Dette er noe som gir selskapet den mest komplette kompetansen på markedet. Deres hovedkontor ligger på Vestre Rosten i Trondheim.
Nettside: http://takst-forum.no/


Selskapet åpnet dørene 1. desember 2005 og har kontorer i Oslo sentrum. HELP Forsikring har ansatte både i Norge og i Sverige. HELP Forsikring eies av det tyske forsikringsselskapet ARAG og ledes av administrerende direktør Johan Dolven. HELP Forsikring har mer enn 250.000 sikrede. Fordi advokatforsikring gir husstandsdekning, innebærer dette at HELP forsikrer ca 10 % av befolkningen.
Nettside: http://www.help.no


Eiendom, bil og jobb var de første markedene på finn.no. Disse ble etablert i 2000, etterfulgt av torget i 2003, reise i 2006 og oppdrag i 2011. Finn.no har fire bedriftsverdier; sult, presisjon, takhøyde og humør, og har høy medarbeidertilfredshet ifølge Great Place to Work Institute.

Nettside: https://hjemmehos.finn.no/hc/no


NBBL Fulltegningsforsikring

Raskere igangsetting av ditt boligprosjekt?
NBBL Fulltegningsforsikring har forsikret borettslag og sameier over hele landet siden 1994. Vi har forsikret boliger for mer enn 40 milliarder og bidratt til å løfte snart 550 boligprosjekter.

Vi sikrer at prosjektene kommer raskt i gang med et lavt forhåndssalgskrav og dekker utbyggers kostnader dersom det gjenstår usolgte boliger ved ferdigstillelse.

Nettside: https://fulltegningsforsikring.no/


Ambita er et teknologiselskap som leverer digitaliseringsløsninger for eiendomsmarkedet.

Vi står bak flere sentrale løsninger som sikrer en effektiv og åpen bolighandel i Norge.

Ambita er størst Norge på Eiendomsinformasjon, og mange tusen brukere benytter Ambitas tjenester hver dag i forbindelse med boligsalg eller byggeprosjekter. Vår mest kjente portal er Infoland hvor man har levert Meglerpakker og Eiendomsinformasjon til bransjen siden 1987 - men i dag leverer vi flere løsninger som bla. tomtesøk, byggesøknaden, digitalt nabovarsel, 3D kart m.m.

Ambita het tidligere Norsk Eiendomsinformasjon, og endret navn til Ambita i 2014. Senere år er konsernet utvidet med helt eller delvis oppkjøp av Boligmappa AS , Alva Technologies, 4CastGroup m/Prognosesenteret, samt Supertakst. Ambita AS er heleid av Nærings- og fiskeridepartementet

 


sparebank1-smn

SpareBank 1 SMN er ledende bank i Trøndelag og på Nordvestlandet. Banken er lokalisert 46 steder i 42 kommuner. Nærhet og kompetanse skal kjennetegne banken sitt forhold til markedet.

Hovedkontoret ligger i Trondheim og konsernet har, med sine datterselskaper, i underkant av 1500 ansatte. SpareBank 1 SMN er en regional selvstendig sparebank med lokal forankring.

Nettside: http://www.smn.no


sparebank1-nordvest

SpareBank 1 Nordvest er fylkets nest største sparebank. De har røtter helt tilbake til 1835. I dag er SpareBank 1 Nordvest en topp moderne og kundevennlig bank med virksomhet i hele Møre og Romsdal. De har det nyeste innen teknologi, som gjør at de er tilgjengelig for deg når det måtte passe.
Nettside: https://www.sparebank1.no/nordvest/

 


 

SpareBank 1 Søre Sunnmøre er lokalisert i kommunene på søre sunnmøre. Hovudkontoret ligg i Volda og banken har i dag avdelingskontor i Ørsta, på Sæbø, på Vartdal, i Herøy og i Ulsteinvik. Nærheit, lokal forankring og kompetanse skal kjenneteikne vårt forhold til marknaden.
Nettside: https://www.sparebank1.no/nb/sore-sunnmore